Cene/Paketi

PREGLEDI I KONSULTATIVNI PREGLEDI

Specijalistički internistički pregled3190 RSD

Pregled kardiologa sa EKG-om sa izveštajem4190 RSD

Pregled kardiologa sa EKG-om i eho kolor doplerom srca sa izveštajem5590 RSD

Specijalistčki preled endokrinologa / profesora / sa izveštajem4590 RSD

Kućna poseta interniste7900 RSD

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Ultrazvuk srca sa kolor doplerom sa izveštajem3890 RSD

Kolor dopler krvnih sudova vrata (MAV) sa izveštajem3890 RSD

Kolor dopler krvnih sudova ruku sa izveštajem4190 RSD

Kolor dopler arterija i vena nogu sa izveštajem4190 RSD

Ultrazvuk štitaste žlezde ili mekih tkiva vrata(limfne žlezde)3190 RSD

Ultrazvuk mekih tkiva pazušnih jama ili prepona3190 RSD

Ultrazvuk abdomena sa urotraktom4190 RSD

Ultrazvuk uro trakta (bubrezi, mokraćni putevi, mokraćna bešika, prostata kod muškaraca sa izveštajem3590 RSD

Ultrazvuk dojki i pazušnih jama sa izveštajem3390 RSD

Ultrazvuk mekih tkiva mišića, tetiva i zglobova jedne regije sa izveštajem3190 RSD

Ultrazvuk prostate2990 RSD

PAKETI

Ultrazvuk mekih tkiva vrata i štitaste žlezde sa izveštajem4390 RSD

Ultrazvuk štitaste žlezde i mekih tkiva vrata, dojki sa pazušnim jamama sa izveštajem5090 RSD

Ultrazvuk štitaste žlezde sa mekim tkivima vrata, dojki sa pazušnim jamama i ultrazvuk abdomena5990 RSD

Ultrazvuk štitaste žlezde sa mekim tkivima vrata i kolor doplerom krvnih sudova vrata5960 RSD

Pregled kardiologa sa EKG-om, sa EHO kolor doplerom srca i doplerom krvnih sudova vrata5990 RSD

Kolor dopler krvnih sudova vrata i kolor dopler krvnih sudova nogu (arterije i vene)4790 RSD

Veliki kardiovaskularni pregled (pregled kardiologa sa EKG-om, EHO kolor dopler srca, dopler krvnih sudova vrata i dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta11200 RSD