Kardiološki pregled

Pogledajte cenovnik za kardiološki pregled

Bol ili stezanje u grudima, gubitak daha i ubrzano lupanje srca samo su neki od simptoma koji mogu ukazati na probleme sa tim vitalnim organom.  Blagovremenom dijagnostika, modifikacija promenljivih faktora rizika i uvođenje adekvatne terapije su ključni u prevenciji neželjenih kardiovaskularnih događaja i put do kvalitetnijeg života.

Osnovni patogenetski momenat predstavlja ateroskleroza, proces taloženja na krvnim sudovima sa posledičnom različitom kliničkom prezentacijom od hipertenzije, ishemijske bolesti srca do infarkta miokarda. Faktori rizika odgovorni za nastanak ovih bolesti dele se na nepromenjive faktore genetika, pol, starost i promenljive faktore hipertenzija, gojaznost, pušenje, stres i dijabetes  koji su preventibilni  modifikacijom životnog stila. Upravo blagovremenom prevencijom moze se sprečiti preko 75% neželjenih kardiovaskularnih događaja.

Holter - EKG-a

Holter Ekg predstavlja kontinuirani zapis električne aktivnosti srca pri uobičajenim svakodnevnim aktivnostima pacijenta u periodu od 24h ili duže prema indikaciji. Tokom snimanja uređaj registruje sve poremećaje srčanog ritma koji se periodično javljaju, a koji se ne mogu registrovati kratkotrajnim EKG zapisom koji registruje trenutnu električnu aktivnost srca.

Holter ekg – a predstavlja neinvazivnu i komfornu dijagnostičku metodu, izvodi se postavljanjem elektroda na grudni kos koje su povezane sa malim aparatom koji se najčešće nosi oko pojasa. Tokom snimanja pacijent vodi dnevnik uobičajenih aktivnosti i smetnji koje se jave prilikom snimanja. Po obavljenom snimanju holter se skida i dobijeni podaci prebacuju u računar na kardiološku analizu.

Tokom analize, prati se prosečna frekvenca,  pojava, učestalost i tip aritmija kao i pojava i dužina trajanja pauza u srčanoj aktivnosti kao i promene u segmentu čime se dobija kompletan uvid u električnu aktivnost srca, poremećaja provođenja električnih impulsa kao i hemijske epizode koje zahtevaju dodatnu dijagnostičku obradu i eventualno uvođenje terapije ili korekcija postojeće terapije kod hroničnih pacijenata.

Indikacije za  holter Ekg- a:

 • pojava sinkopa / kriza svesti ili vrtoglavica
 • sumnja na aritmije
 • pojava probadanja  u grudima ili bola pod sumnjom na ishemijsku bolest ukoliko nije moguce sprovesti test fizičkim opterećenjem
 • pacijenti koji koriste terapiju antiaritmicima radi procene efikasnosti terapije
 • kod pacijenata sa prebolovanim infarktom miokarda
 • kontrola rada pejsmejkera
 • kod pacijenata koji upotrebljavaju lekove za impotenciju u cilju kontrole kardiovaskularnog statusa

Kolor dopler

Kolor dopler predstavlja ne invazivnu dijagnostičku metodu baziranu na primeni Dopplerov efekta pri ultrazvučnom pregledu za detekciju u promeni brzine protoka krvi kroz krvne sudove različitih  organa.

Promena frekvencije ultrazvučnih talasa nastaje usled odbijanja od krvnih ćelija koje su u pokretu na taj način se registruju morfološke promene na krvnim sudovima, postojanje stenoza, okluzija, trombotskih masa.

Kolor dopler krvnih sudova vrata predstavlja pregled karotidnih arterija. Arterije koje vode oksigenisanu krv od srca ka mozgu kao i arterije vertebrobazilarnog sliva kojim se detektuju proširenja, suženja i zakrčenja krvnih sudova. Preventivno se preporučuje svim pacijentima posle 55.god života u cilju prevencije moždanog udara sa istorijom kardiovaskularnih bolesti ili pozitivnom anamnezom za moždani udar.

Indikacije za dopler krvnih sudova vrata:

 • vrtoglavice
 • slabost i trnjenje polovine tela
 • gubitak vida u polovini vidnog polja
 • gubitak osećaja u polovini tela
 • povišen holesterol i trigliceridi u krvi
 • dugogodišnja hipertenzija i dijabetes sa uznapredovalom aterosklerozom

Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta omogucava uvid u morfološko stanje površnih i dubokih vena i arterija nogu uz detekciju eventualnog postojanja suženja, proširenja, postojanje trombotskih masa ili arterio-venskih fistula kao faktor rizika za razvoj komplikacija u vidu gangrena, tromboza ili plućne embolije zbog agresivne forme ateroskleroze na krvnim sudovima obavezan je kod dijabetičara.

Predlaže se svim pacijentima sa proširenim venama, sa hroničnom venskom insuficijencijom, prethodno prebolovanim trombozama, nakon teških operacija praćenih dugotrajnim mirovanjem, pre planiranih vaskularnih i otropedskih intervencija kao i kod pacijenata sa pretjodno ugrađenim bypass-ovima i venskim graftovima radi procene prohodnosti.

Indikacije za dopler krvnih sudova nogu:

 • otok nogu , promena u boji koze
 • bolovi, tezina u nogama pri hodanju
 • proširene vene
 • povrede
 • grčevi u nogama, brzo zamaranje
 • kod iznenadnog bola i oticanja jedne noge
 • preoperativna priprema za ortopedske intervencije
 • priprema za operaciju vena i postoperativno praćenje
 • kod rizične grupe pacijenata dugogodišnji hipertoničar, dijabetičar, pušači.

Potreban vam je kardiolog?

Zakažite pregled već danas!

Pozovite nas

AKCIJSKE CENE PREGLEDA

Internistički pregled sa EKG-om2290 RSD – 4100RSD

Internistički pregled sa ultrazvukom abdomena i urotrakta (bubrezi, mokraćni kanali, bešika)4990 RSD – 7800RSD

Pregled kardiologa sa EKG-om i ultrazvuk srca sa kolor doplerom4990 RSD – 6500RSD

Internističko-Endokrinološki pregled3990 RSD – 5700RSD

Internističko-Endokrinološki pregled sa ultrazvukom štitaste žlezde4900 RSD – 7600RSD