Preoperativna priprema pacijenta

Pogledajte cenovnik za preoperativnu pripremu pacijenta

Pod opštom, preoperativnom pripremom pacijenta podrazumeva se niz postupaka kojima se utvrđuje zdravstveno stanje, operativni rizik i procenjuje postoperativni tok.

Ukoliko postoje prateće bolesti i stanja koja mogu uticati na tok operacije i oporavak, ona se mogu stabilizovati, ublažiti ili otkloniti odgovarajućim terapijskim metodama (šećer, povišen pritisak, infekcija, itd). Upravo zato, preoperativna priprema u velikoj meri utiče na uspešnost operacije i mogućnost pojave komplikacija.

Preoperativna priprema pacijenta

Preoperativna priprema obuhvata procenu opšteg stanja pacijenta – dijagnozu postojećih bolesti, kao i procenu funkcionalnosti vitalnih organa.

Detaljna anamneza i pregled će, uz laboratorijske nalaze krvi i urina i podatke o alergiji na hranu i lekove, biti dopunjena radiografijom srca i pluća, EKG-om i internističkim pregledom. U preoperativnu pripremu, pored svega navedenog, spada i određivanje krvne grupe i RH faktora.

Naš lekarski tim pobrinuće se da preoperativna priprema bude sveobuhvatna i temeljna, kako bi rizici koje nosi svaka operacija bili svedeni na najmanju moguću meru. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi sa preoperativnom pripremom, rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.