Preventivni i kolektivni sistematski pregledi

Preventivni i kolektivni sistematski pregledi

Pogledajte cenovnik za sistematske preglede

Preventivni pregledi nastali su sa ciljem da se spreči pojava bolesti, tj. da se bolest otkrije u najranijoj fazi, dok još nema simptoma. Razlog za to je veoma jednostavan – tada su mogućnosti za izlečenje najveće.

Oko 80% bolesti može se sprečiti ili uspešno izlečiti ako ih otkrijete na vreme. Zato nemojte čekati prve simptome, uradite preventivni pregled jednom godišnje ili jednom u dve godine. Ako u vašoj porodičnoj istoriji postoje nasledna oboljenja, ne odlažite redovne godišnje posete lekaru.

Preventivni i kolektivni sistematski pregledi

Preventivni pregled uključuje pregled kardiologa, endokrinologa i nutricionistički savet uz korišćenje aparata za merenje body mass indeksa. U zavisnosti od stanja i faktora rizika, ukoliko je to potrebno, preporučićemo vam dodatna medicinska ispitavanja.

Preventivne preglede poželjno je raditi pred planirana putovanja, kao i nakon dugotrajnog psihofizičkog opterećenja.

Ne zaboravite da je zdravlje najvažnije, a da rana dijagnoza ima ključnu ulogu u izlečenju!

Sistematski pregledi

Kod nas možete uraditi kompletan sistematski pregled koji obuhvata pregled kardiologa, endokrinologa uz nutricionističke savete.

Pored sistematskih pregleda pojedinaca, nudimo i veoma efikasne, potrebne i tražene sistematske preglede zaposlenih u firmama. Uz popularne cene, dobićete uvid u zdravstveno stanje celog kolektiva.