test cene

PREGLEDI I KONSULTATIVNI PREGLEDI

 

Specijalistički pregled interniste sa EKG-om2900 RSD

Kontrolni pregled interniste sa EKG-om2000 RSD

EKG bez interpretacije500 RSD

EKG sa interpretacijom lekara800 RSD

Preled kardiologa sa EKG-om3800 RSD

EHO kolor dopler srca3800 RSD

24h-in holter EKG-a4800 RSD

Pregled kardiologa sa EKG-om i EHO kolor doplerom srca5600 RSD

Kontrolni pregled kardiologa sa EKG-om do 15 dana2800 RSD

Pregled endokrinologa (Pregled profesora)4500 RSD

Kontrolni pregled endokrinologa3600 RSD

Pregled gastroenterologa3800 RSD

Pregled gastroenterologa sa EHO abdomena5400 RSD

Kontrolni pregled gastroenterologa do 15 dana2900 RSD

Konsultativni pregled radiologa sa donetim snimcima:

Opis RTG srca i pluća2400 RSD

CT endokranijuma (CT angiografija krvnih sudova glave i vrata)4700 RSD

 

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

 

Ultrazvuk štitne žlezde i mekih tkiva vrata2400 RSD

Ultrazvuk štitne žlezde sa elastografijom4000 RSD

Ultrazvučni pregled abdomena3300 RSD

Ultrazvučni pregled bešike, prostate i mokraćnih puteva2900 RSD

Ultrazvučni pregled dojke i mekih tkiva aksile3600 RSD

Ultrazvučni pregled mekih tkiva2500 RSD

Ultrazvuk mišića ili zglobova3500 RSD

Kolor dopler krvnih sudova vrata3600 RSD

Kolor dopler krvnih sudova ruku3600 RSD

Kolor dopler arterija nogu2400 RSD

Kolor dopler vena nogu2400 RSD

Kolor dopler arterija i vena nogu3600 RSD

EHO abdomena + prostate, mokraćne bešike i mokraćnih puteva4600 RSD

 

PAKETI

 

Paket I
Specijalistički pregled interniste (anamneza uz kompletan fizikalni pregled – pregled srca, pluća, abdomena) merenje krvnog pritiska i pulsa, merenje saturacije kiseonika, EKG sa interpretacijom, određivanje BMI – indexa telesne mase, određivanje procenta masnog tkiva uz nutricionistički savet
CENA PAKETA JE 2900 RSD

Paket II
Pregled kardiologa (slušanje rada srca i pluća, palpacija abdominalnih organa i perifernih pulsacija) sa EKG-om + kolor dopler eho srca
CENA PAKETA JE 5600 RSD

Paket III
Pregled kardiologa (slušanje rada srca i pluća, palpacija abdominalnih organa i perifernih pulsacija) sa EKG-om + 24h-in holter EKG-a
CENA PAKETA JE 7300 RSD

Paket IV
Pregled kardiologa (slušanje rada srca i pluća, palpacija abdominalnih organa i perifernih pulsacija) sa EKG-om + kolor dopler eho srca + 24h-ni holter EKG-a
CENA PAKETA JE 8600 RSD

Paket V
Pregled kardiologa (slušanje rada srca i pluća, palpacija abdominalnih organa i perifernih pulsacija) + EKG + EHO kolor dopler srca, kolor dopler krvnih sudova vrata ili nogu
CENA PAKETA JE 7200 RSD

Paket VI
Pregled kardiologa sa EKG-om + EHO srca + kolor dopler krvnih sudova vrata + kolor dopler krvnih sudova nogu
CENA PAKETA JE 9300 RSD

Dijagnostički paket
Ultrazvuk abdomena i male karlice + ultrazvuk štitne žlezde sa mekim tkivima vrata
CENA PAKETA JE 4500 RSD

SISTEMATSKI PREGLEDI

 

Osnovni internistički preventivni pregled za firme:
Kompletan internistički pregled sa antropometrijskim merama, BMI telesni sastav, EKG, predlog dodatnih dijagnostičkih mera i saveti prema individualnom riziku
2100 RSD

Prošireni internistički preventnivni pregled:
Kompletan pregled interniste sa antropometrijskim merama, BMI telesni sastav, nutricionistički savet, EKG, EHO srca, predlog dodatnih dijagnostičkih procedura i saveti prema individualnom riziku
3800 RSD

Kompletan internistički preventivni pregled:
Kompletan pregled interniste sa antropometrijskim merama, BMI telesni sastav, nutricionistički saveti, EKG, EHO kolor dopler srca, kolor dopler vrata, kolor dopler nogu, EHO abdomena, EHO štitne žlezde, predlog dodatnih dijagnostičkih postupaka uključujući biohemijske analize, tumor markere prema individualnom riziku kao i savetovanje prema individualnom riziku
9700 RSD

KUĆNA POSETA

 

Pregled interniste + EKG + pulsna oksimetrija (uz zakazivanje)7500 RSD

Kontrolna kućna poseta do 15 dana5000 RSD